Logo Utrecht University

Sensor Data Challenge

Sensor Data Challenge info

Inschrijving voor de sensor data challenge , die plaats vindt op 24 en 25 Januari 2019 is open! Voor meer informatie zie www.sensordatachallenge.nl

 

De Sensor Data Challenge 2017 vond plaats op 23 en 24 november, bij het CBS, Den Haag

 

 

 

Challenges

Tijdens de Sensor Data Challenge werkten teams aan verschillende challenges binnen het thema gezondheid, leefstijl en leefomgeving Welke challenges dit precies gaan worden wordt nog bekend gemaakt. Om alvast een idee te krijgen hier een beknopte omschrijving van een aantal challenges:

Bewegen en sedentair gedrag

Achtergrond: Te weinig beweging leidt tot klachten aan het bewegingsapparaat en tot een vergroot risico op overgewicht. Ook is het een van de grote risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Behalve te weinig bewegen is ook teveel zitten niet goed voor de gezondheid. Teveel tijd zittend doorbrengen, ofwel sedentair gedrag, hangt samen met te weinig bewegen maar moet gezien worden als een apart type gedrag. Het is vooor mensen moeilijk in te schatten hoeveel ze op een dag bewegen en hoeveel ze stil zitten. Om beweeggedrag van de bevolking in kaart te brengen wordt doorgaans een lange, ingewikkelde vragenlijst gebruikt. Een alternatief voor deze vragenlijst zou zeer welkom zijn.

Challenge: Ontwikkel een meetmethode die in staat is data te genereren waarmee de Nederlandse normen voor gezond bewegen kunnen worden berekend. Tevens moet sedentair gedrag gemeten kunnen worden.

Geheugen en cognitie

Achtergrond: De Nederlandse bevolking wordt ouder, en zal meer te maken krijgen met ouderdomsklachten zoals stoornissen in de cognitieve functies. Geheugenproblemen kunnen een eerste teken van dementie zijn. Andere cognitieve functies zoals aandacht, snelheid van informatieverwerking en planningsvaardigheden zijn nodig om zelfredzaam te zijn. Door het monitoren van cognitieve problemen in de bevolking kan  het probleem beter in kaart worden gebracht en kan beter beleid worden ontwikkeld. Momenteel bestaat er al een gevalideerde cognitie test (de MMSE), maar deze is bedoeld om door een interviewer te worden afgenomen. Hoe zou deze – of soortgelijke – test omgezet kunnen worden naar een online test waarmee het geheugen en cognitie van de Nederlandse bevolking in kaart kan worden gebracht?

Challenge: Ontwikkel een korte test die verschillende cognitieve functies, waaronder geheugen, meet en die integreerbaar is in een online enquête.

Voeding

Achtergrond: Het behoeft geen betoog dat goede voeding belangrijk is voor de gezondheid. De hoeveelheid voeding maar ook wat gegeten wordt en hoeveel variatie daarin zit beïnvloedt de gezondheid in gunstige of ongunstige zin. Vragen naar wat, wanneer en hoeveel op een dag gegeten is, zijn voor veel mensen moeilijk te beantwoorden. Er zijn verschillende apps die op een vernieuwende manier de voedselinname van mensen in kaart brengen, maar de portiegrootte wordt nu nog niet goed genoeg bepaald met deze apps.

Challenge: Ontwikkel een slimme techniek of methodiek om het voedselgedrag van mensen in kaart te brengen: hoeveel en welk type voedsel wordt op welk moment van de dag gegeten? Belangrijk hierbij is het nauwkeurig bepalen van de portie grootte.

 

Organisatoren
Utrecht Platform for Data science