Logo Utrecht University

Sensor Data Challenge

Sensor Data Challenge info

SENSOR DATA CHALLENGE

De Sensor Data Challenge staat gepland op 23 en 24 november, bij het CBS, Den Haag. Aanmelding is gesloten.

Een camera, microfoon, gps, gyroscoop, accelerometer, lichtsterktesensor, nabijheidssensor, hartslagmeter… de smartphone in je hand of de activity tracker om je pols bevat heel wat slimme sensoren. Ook zijn er losse sensoren die je kunt verbinden met een processorbord zoals een Arduino. Hoe kunnen we die sensoren inzetten of combineren om gezondheid, leefstijl en leefomgeving te meten in bevolkingsonderzoek?

CBS, RIVM, De Haagse Hogeschool en UU dagen je uit: DENK, ONTWERP, en PROGRAMMEER MEE in deze hackaton! En maak als team kans op de hoofdprijs van 1000 euro.

Waar, wanneer, voor wie

Waar: CBS, Den Haag

Wanneer: 23 en 24 november 2017

Voor wie: teams van maximaal 4 mensen. We juichen brede gemengde teams aan, denk bijvoorbeeld aan studenten Gezondheid, Voeding, Elektrotechniek en IT.

Kosten: GEEN.
Ter compensatie dien je zelf devices (laptop, smartphone, eventueel activity tracker of andere sensoren) mee te brengen; deze kun je het beste van te voren voorzien van de juiste werkomgeving (installatie van juiste tools e.d. denk hierbij bijvoorbeeld aan de Android of iOS development software voor apps). Wij stellen alle teams ook sensorkits met Arduino’s en Raspberry PI’s  ter beschikking die ze ter plekke mogen monteren en combineren met de eerder genoemde, algemeen beschikbare sensoren.

Voor eten en een slaapgelegenheid wordt gezorgd, neem wel een slaapzak en hoofdkussen mee.

Beloning: Een jury beoordeelt de ontwerpen. Prijzen zijn: 1000 Euro voor het winnende team en 500 Euro voor de nummer twee. Verder beogen CBS en RIVM projecten te starten samen met de winnende teams om ideeën te realiseren en verder te ontwikkelen. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van bestaande usability test ruimtes en apparatuur. Daarnaast levert het je een erg leuke ervaring op en een leerzame samenwerking met verschillende disciplines.

Programma

Dag 1, 23 november

10:30 – 11:15: Registratie en inloop, evt. kennismaken met je team
(indeling van individuele inschrijvers wordt van te voren bekend gemaakt)

11:15 – 11:30: Algemene opening door Jeroen van Velzen (plaatsvervangend directeur Dataverzameling – CBS), Wanda Bemelmans (coordinator Innovatie –RIVM), John Bolte (Lector Smart Sensor Systems – HHS) en Barry Schouten (prof Mixed-mode surveys – Universiteit Utrecht).

11:30 – 11:45: Uitleg vraagstukken

11:45 – 12:00 Teams bijeen plaatsen en brengen naar de locatie

12:00 – 24:00: Instructies en aanvang Data challenge

Dag 2, 24 november

00:00 – 13:30: Data challenge

13:30 – 15:30: Demonstratie teams

15:30 – 16:00: Pauze (borrel) en beraad jury. De jury bestaat uit Mirjam Zijderveld (HHS), Erik Tielemans (RIVM), Rob Warmerdam (CBS) en Roel Vermeulen (UU, voorzitter). De jury zal oa. letten op originaliteit, toepasbaarheid en effectiviteit

16:00 – 17:00: Uitreiking prijzen, afsluiting en borrel.

 

Challenges

Tijdens de Sensor Data Challenge werken teams aan verschillende challenges binnen het thema gezondheid, leefstijl en leefomgeving Welke challenges dit precies gaan worden wordt nog bekend gemaakt. Om alvast een idee te krijgen hier een beknopte omschrijving van een aantal challenges:

Bewegen en sedentair gedrag

Achtergrond: Te weinig beweging leidt tot klachten aan het bewegingsapparaat en tot een vergroot risico op overgewicht. Ook is het een van de grote risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Behalve te weinig bewegen is ook teveel zitten niet goed voor de gezondheid. Teveel tijd zittend doorbrengen, ofwel sedentair gedrag, hangt samen met te weinig bewegen maar moet gezien worden als een apart type gedrag. Het is vooor mensen moeilijk in te schatten hoeveel ze op een dag bewegen en hoeveel ze stil zitten. Om beweeggedrag van de bevolking in kaart te brengen wordt doorgaans een lange, ingewikkelde vragenlijst gebruikt. Een alternatief voor deze vragenlijst zou zeer welkom zijn.

Challenge: Ontwikkel een meetmethode die in staat is data te genereren waarmee de Nederlandse normen voor gezond bewegen kunnen worden berekend. Tevens moet sedentair gedrag gemeten kunnen worden.

Geheugen en cognitie

Achtergrond: De Nederlandse bevolking wordt ouder, en zal meer te maken krijgen met ouderdomsklachten zoals stoornissen in de cognitieve functies. Geheugenproblemen kunnen een eerste teken van dementie zijn. Andere cognitieve functies zoals aandacht, snelheid van informatieverwerking en planningsvaardigheden zijn nodig om zelfredzaam te zijn. Door het monitoren van cognitieve problemen in de bevolking kan  het probleem beter in kaart worden gebracht en kan beter beleid worden ontwikkeld. Momenteel bestaat er al een gevalideerde cognitie test (de MMSE), maar deze is bedoeld om door een interviewer te worden afgenomen. Hoe zou deze – of soortgelijke – test omgezet kunnen worden naar een online test waarmee het geheugen en cognitie van de Nederlandse bevolking in kaart kan worden gebracht?

Challenge: Ontwikkel een korte test die verschillende cognitieve functies, waaronder geheugen, meet en die integreerbaar is in een online enquête.

Voeding

Achtergrond: Het behoeft geen betoog dat goede voeding belangrijk is voor de gezondheid. De hoeveelheid voeding maar ook wat gegeten wordt en hoeveel variatie daarin zit beïnvloedt de gezondheid in gunstige of ongunstige zin. Vragen naar wat, wanneer en hoeveel op een dag gegeten is, zijn voor veel mensen moeilijk te beantwoorden. Er zijn verschillende apps die op een vernieuwende manier de voedselinname van mensen in kaart brengen, maar de portiegrootte wordt nu nog niet goed genoeg bepaald met deze apps.

Challenge: Ontwikkel een slimme techniek of methodiek om het voedselgedrag van mensen in kaart te brengen: hoeveel en welk type voedsel wordt op welk moment van de dag gegeten? Belangrijk hierbij is het nauwkeurig bepalen van de portie grootte.

Inschrijven

Deelnemers schrijven zich bij voorkeur als team in. Teams bestaan uit drie of vier leden. Het is daarbij handig om ervaring en kennis enigszins gevarieerd te kiezen. Individuele inschrijving is ook mogelijk. In de aanloop naar de data challenge zullen we proberen teams te vormen van individuele inschrijvingen. We vragen daarom voor individuele inschrijvingen ook naar expertise (software, hardware). We kunnen bij voorbaat niet garanderen dat we iedereen kunnen indelen, maar we doen ons best. We gaan voor maximaal 50 deelnemers; dus hoe eerder hoe beter. Na inschrijving volgen regelmatig mails met meer informatie. Ook zullen we deelnemers vragen akkoord te gaan met de deelnemersvoorwaarden. Want belangrijk is om te weten dat de organisatie het kosteloos gebruikersrecht heeft op de ideeën die deze dagen ontstaan, maar dat ontwikkelde data en software het eigendom blijven van deelnemers.

Zie ook de deelnemersvoorwaarden. Inschrijving is gesloten.

Contact

Hier vindt je ons contactformulier.

Organisatoren
Utrecht Platform for Data science